Restauracja Fortezza - Dworska 1, 61-619 Poznań +48 61 821 36 60

Historia


Klimat19-wiecznego schronu

Schron powstał w latach 1887-1888 – w założeniu mieścił kompanię piechoty czyli 250 żołnierzy. W praktyce sześć pomieszczeń obiektu (o wymiarach 7,5 x 4 m i wysokości 2,5-3 m), mogło pomieścić więcej, bo aż po 50 osób w każdej z izb. W razie potrzeby schronienie znalazłoby więc 300 obrońców Poznania. Konstrukcja schronów była ceglana, wzmocniona warstwą amortyzacyjną piasku i warstwą betonu wymieszanego z tłuczniem kamiennym.
Dziś po tych wzmocnieniach nie został ślad. Schron oczyszczono i odrestaurowano, by odsłonić piękne, ceglane, pruskie mury. Pod okiem konserwatora odnowione fragmenty zabytkowych pozostałości wkomponowano w nowoczesną architektoniczną bryłę – nowatorska wizja doprowadziła do stworzenia w tym miejscu unikalnych obiektów – hotelu i restauracji – tak by z dobrodziejstw historii każdy mógł czerpać radość.

F
?
?
?
?