SOS POMIDOROWY, MOZZARELLA, SALAMI PIKANTNE, PAPRYKA PEPERONI